(קנייה ומכירה במחיר יעד) EXIT מודל

מחיר הדירה
0
0% הון עצמי
0
% משכנתא
משכנתא לתקופה של שנים. בריבית
0
החזר דו-שנתי של הריבית
0
החזר דו-שנתי של הקרן
פירוט הוצאות
0
IMT תשלום מס
0
תשלום מס בולים 0.8%
1500.00
נוטריון
720.00
עמלות הבנק (פתיחת תיק משכנתא, הערכת שווי, סיום העסקה)
0.00
מס בולים של משכנתא (0.8%)
2500.00
שכר טרחת עורך דין הכולל הסכם שכירות לא כולל מעמ
0
סך כל ההוצאות
0
(מזומן = (הון עצמי + הוצאות
0
מחיר יעד למכירת הנכס בעוד 24 חודשים
0
משכנתא 0% (פחות) הקרן שסולקה
0
עמלת פירעון מוקדם של המשכנתא 0.5%
0
הון עצמי 0%
0
רווח לפני מס
0
הכנסה חודשית משכירות (כפול) 24 חודשים
0
הכנסה בלתי צפויה
0
הוצאות + החזר ריבית
0
רווח נקי לפני מס
0
רווח נקי לפני מס ביחס למזומן

(החזר על ההון) ROI מודל

0
הון עצמי 0%
0
סך כל ההוצאות
0
מזומן
0
הכנסה שנתית משכירות
0
החזר שנתי של הריבית
0
רווח שנתי
0
% רווח שנתי ביחס למזומן

(תזרים מזומנים) CASH FLOW מודל

0
הכנסה שנתית משכירות
0
החזר שנתי של הקרן
0
החזר שנתי של הריבית
0
כסף בבנק בסוף שנה
0
כסף בבנק בסוף שנה ביחס למזומן

Contact us